MECANITZATS

Servei de mecanitzats

A Serra Rifà S.L. oferim serveis de mecanitzat.

Estem especialitzats en la fabricació de peces metàl·liques mitjançant l’eliminació de material brut mitjançant tècniques de tall, perforació i conformat. La mecanització és essencial en la producció de components precisos i complexos utilitzats en una àmplia varietat d’indústries.
La mecanització és essencial en indústries com l’automotriu, l’aeroespacial, la mèdica, l’electrònica i moltes altres, ja que permet la producció de components precisos i d’alta qualitat. Una empresa de mecanitzat de qualitat exerceix un paper fonamental en la fabricació de productes i components metàl·lics en una àmplia varietat d’aplicacions.
Aquests són alguns dels serveis i activitats de mecanitzat que Serra Rifà S.L. pot oferir:

  • Tornejat: utilitzem torns per girar una peça de treball i donar-li forma mitjançant l’eliminació de material. S’utilitzen per crear peces cilíndriques, com eixos i plançons.
  • Fresat: fem servir màquines fresadores per tallar i donar forma a peces metàl·liques. Es pot utilitzar per crear superfícies planes, ranures, superfícies corbes i formes complexes.
  • Trepant: realitzem perforacions en peces de metall utilitzant forats i broques per crear forats de diverses mides i profunditats.
  • Rectificat: utilizem màquines rectificadores per assolir toleràncies dimensionals i superfícies d’alta precisió en peces metàl·liques.
  • Electroerosió per fil (EDM): utilitza descàrregues elèctriques controlades per eliminar material i crear peces amb detalls fins i formes intricades.
  • Mecanitzat CNC: Fem servir màquines de control numèric per ordinador (CNC) per produir peces amb precisió i repetibilitat, basades en programes informàtics.
  • Fresat de cinc eixos: permet la mecanització de peces complexes en múltiples eixos, cosa que permet una major versatilitat i precisió.
  • Mecanitzat de peces grans: tenim la capacitat de treballar amb peces metàl·liques de grans dimensions, com a components per a la indústria de l’energia o l’aeroespacial.
  • Prototipat i producció en massa: oferim serveis de prototipat ràpid per al desenvolupament i la prova de conceptes, així com la capacitat de producció en massa de peces metàl·liques.
  • Inspecció de qualitat: realitzem controls de qualitat i proves per assegurar-se que les peces mecanitzades compleixin les especificacions i estàndards requerits.

Serra Rifà, la teva empresa de mecanitzats a la comarca d'Osona

Torn de CNC

Torn de CNC amb avança-barres.

Fresadores

2 Fresadores.

Torn manual

Torn manual.

Entalladora

Màquina de fer entalles.

Màquines de foradar

Dues màquines de foradar, una de petita i una de gran.