SOLDADURA

Servei de soldadura

Serra Rifà S.L. som una empresa metal·lúrgica que ofereix serveis de soldadura.

Estem especialitzats en la unió de metalls utilitzant diversos processos de soldadura. La soldadura és un procés fonamental en la metal·lúrgia que implica la fusió de dues o més peces de metall per formar una sola peça sòlida.
La soldadura és un procés essencial en moltes indústries, des de la construcció i la fabricació fins a la indústria aeroespacial i automotriu. Serra Rifà S.L. té un paper crucial en la creació i el manteniment de productes i estructures metàl·liques segures i duradores.
Aquí hi ha alguns dels serveis i activitats que Serra Rifà S.L. podem oferir:

  • Soldadura per arc elèctric: utilitza energia elèctrica per crear un arc de calor entre un elèctrode i la peça de treball, fonent els metalls i creant una unió sòlida. Això pot incloure la soldadura amb elèctrodes revestits (SMAW), la soldadura amb gas tungstè (GTAW) i la soldadura amb filferro sòlid o amb nucli fundent (GMAW o FCAW).
  • Soldadura per resistència: aquest procés utilitza la resistència elèctrica per unir dues peces de metall, com a la soldadura per punts i la soldadura per costura. És comunament utilitzat en la fabricació de components electrònics i automòbils.
  • Soldadura d’arc submergit: implica la immersió d’un elèctrode en un granulat fundent mentre es crea un arc de soldadura, cosa que produeix una unió forta i eficient. És àmpliament utilitzat en la fabricació d’estructures metàl·liques.
  • Soldadura orbital: utilitzem un equip automatitzat per fer soldadures circulars o lineals d’alta qualitat en canonades i altres components de metall.
  • Soldadura d’alumini: som especialistes en la soldadura d’aliatges d’alumini, que requereixen tècniques i equips específics a causa de les propietats úniques d’aquest metall.
  • Soldadura d’acer inoxidable: oferim serveis de soldadura específics per a acer inoxidable, que és àmpliament utilitzat en aplicacions alimentàries, farmacèutiques i químiques per la seva resistència a la corrosió.
  • Soldadura d’estructures metàl·liques: s’enfoca a la soldadura de components estructurals, com ara bigues, columnes i estructures de suport utilitzades en la construcció i l’enginyeria civil.
  • Reparació i manteniment: realitzem reparacions i treballs de manteniment en peces i components metàl·lics existents, incloent-hi reparacions de soldadura en maquinària industrial i vehicles.

Serra Rifà, la teva empresa de soldadura a la comarca d'Osona

Robot de soldar amb Tig i Mig

Robot de soldadura amb Tig i amb Mig, preparat amb dues taules de treball.

Soldadura manual

Tres màquines de soldar manual amb Mig, i una màquina de soldar manual amb Tig i elèctrodes.

Soldadura per punts

Màquina de soldar per punts.